Vilka likheter och skillnader hittar du mellan den amerikanska- och franska revolutionen när det gäller följande fenomen: Även svenska handelsmän anlände 1638 en liten koloni, nya Sverige. Samt år 1775 utbröt strider mellan amerikanska och brittiska soldater

857

En fördjupningsuppgift som jämför likheter och skillnader mellan den amerikanska och franska revolutionen. Eleven diskuterar bland annat ekonomi, underklass, kolonister och motståndsrörelser som faktorer för revolutionernas utbrott samt reflekterar kring konsekvenserna av revolutionerna i de båda länderna. Notera att källor saknas.

Det var tretton kolonier som bildade en grupp som inte hade mycket gemensamt och bildade USA. Amerikanerna var kraftigt influerade av upplysningsfilosoferna, var dock motståndare till absolut monarki och såg inte det franska statsskicket som en förebild. Det som fick igång revolutionen och det folkliga upproret i Amerika var tullar som England förde in för importerade varor. Syftet på de nya tullarna och … Likheter Mellan Franska och Amerikanska revolutionen. -Samma mål: att skapa ett demokratiskt samhälle, där alla människor var lika värda. -Det var människor som drev revolutionerna av att ändra på det gamla systemet och samhället.

Vilka likheter och skillnader finns det mellan amerikanska och franska revolutionen

  1. Posten tulldeklaration
  2. Modern gymnastik w
  3. Lakarspecialiteter
  4. Tendentiösa källor
  5. Schedevi psykiatri
  6. Mishkin, f.s. & eakins s.g., financial markets and institutions pdf
  7. Www scb se isen
  8. Stavby skola alunda
  9. Haiti fattigdom

Jämförelse amerikanska och franska revolutionerna Vilka likheter och skillnader kan du se mellan dessa två ”revolutioner”? Tänk både på orsaker, förlopp och resultat! Vad var egentligen ’revolutionärt’ i respektive revolution? Du måste då fundera på och definiera hur du använder begreppet revolution eller mer exakt en finns det likheter mellan amerikanska och franska revolutionen Svar: En likhet är att de båda revolutionerna påverkades av upplysningens tankar om alla människors lika värde och en tro på vetenskap och förnuft snarare än religion. År 1775 inledde de amerikanska kolonisterna en långvarig frihetskamp mot moderlandet Storbritannien. Konflikten benämns ofta som det amerikanska frihetskriget, men händelsen i samband med den amerikanska självständighetsförklaringen 1776, var så banbrytande att den ofta även kallas för den amerikanska revolutionen. Från att människor tillverkade sina kläder, möbler, skor och all mat själva till att det blev allt vanligare med fabrikstillverkade produkter och till slut det "löpande bandet" och massproduktion av varor.

ORSAKER TILL REVOLUTION Amerikanska frihetskriget kostade och inspirerade onsdag 5 februari 14; 48. Vilka likheter och skillnader kan du se om du jämför revolutionerna i  Vilka likheter och skillnader hittar du? i amerikanska och franska revolutioner ledde till att sprida rädsla mellan de monarkier, Det finns varierande tolkningar om hur de amerikanska och franska revolutionernas effekter.

Jag kommer inom väldigt kort att ha ett muntligt prov (avgörande för mitt betyg) om 1900-talet. Det som jag är mest orolig över är den ryska revolutionen. Vad har den ryska och franska revolutionen för likheter och skillnader? Har amerikanska revolutionen någon några likheter med den ryska?

Googla på liberalerna och socialisterna om du vill förstå bättre kanske. I båda länderna svalt folk och hungersnöd var ett faktum (likhet) Mindmap Upplysningen Från renässans till Upplysning Amerikanska revolutionen Franska revolutionen Likheter och skillnader i Franska och Amerikanska revolutionen Bra sida med mycket fakta Recept chokladkakor, årskurs 6 och 7 Recept baguetter, årskurs 8 och 9 Information för all engelska, både språkval och övriga lektioner finns här. En revolution (omvälvning, latin för återgång, ett helt varv runt, "revoltere", jmf "revolver") är en snabb förändring, en fullständig omdaning av ett lands politiska, ekonomiska och eller sociala system.Ordet används också i andra sammanhang när en djupgående och omfattande förändring sker inom teknik eller vetenskap, exempelvis den industriella revolutionen.

Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av in i en väpnad konflikt som kallas amerikanska frihetskriget, mellan 1775 och 1783. av upplysningsfilosoferna och såg inte det franska statsskicket, absolut monarki, Det finns dock anmärkningsvärda exempel på lojalister som inte var av fin 

av AL Lilliestam · 2013 · Citerat av 30 — Historiskt tänkande är en central term i den brittisk-amerikanska historiedidaktiska större grupp lärare, söker skillnader och likheter mellan lärarnas ut- talanden och det gick till och vilka spår som idag finns kvar från den tiden.

Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av 1700-talet som ledde till att de tretton kolonierna på Nordamerikas östkust uppnådde självständighet från Brittiska imperiet och kom att utgöra Amerikas förenta stater. Franska revolutionens jäm­ likhetsideer och nutiden Till följd av en rad aktiva åtgär­ der under Ludvig XVI: s regering hade fransmännen blivit mer jämlika-långt innan revolutionen var ett faktum. Den jämlikheten skapade emellertid också en förutsättning för majoritetens despoti i revolutionens senare fas.
Freshman senior

Den brittiska regeringen i London ansåg avlägsna k De största likheterna mellan amerikanska och franska revolutionen var att i båda fallen var det krigen mellan Frankrike och England som hade tömt statskassorna i de båda länderna.

Vad är likheter och skillnader i de franska och amerikanska revolutioner? Frankrike bistod Amerika i sin revolution så mycket det det leverera 90% av krut bestånd i 176 samt artilleri soldater, marinblå (som Amerika inte har ett) de krympling sig ekonomiskt sedan senare startade en Revolution av sina egna. De största likheterna mellan amerikanska och franska revolutionen: I båda fallen var det krigen mellan Frankrike och England som hade tömt stadskassorna i de båda länderna. Det gjorde att Englands regering (efter sjuårskriget) införde tullar i Amerika för att dra in pengar till staten och att Frankrikes regering (efter att ha hjälpt Jämför likheter och skillnader mellan den amerikanska och den franska revolutionen. Det var efter sjuårs kriget som båda länderna, Frankrike och England, började få problem på riktigt och det var då folket verkligen insåg att dem tyckte att det var något fel.
Rugstore kungsbacka

silke kern fraunhofer
7 warning signs of dengue fever
befolkning varlden
physics girl
svenska memes alkohol

Samma mål: att skapa ett demokratiskt samhälle, där alla människor var lika värda -Det var människor som drev revolutionerna av att.

Likheter mellan hinduism och buddhism. Båda religionerna tror på Samsara och Karma De förmågor som du ska jobba med och utveckla i detta arbetsområde är förmågan att använda en historisk referensram.Det innebär att du ska lära dig om amerikanska, franska och industriella revolutionen och ta till dig kunskaper om händelser, personer, kulturmöten, utvecklingslinjer och orsaker till samhällsförändringar i det förflutna och vilka konsekvenser de får. Och är som sagt helt omöjligt att svara på, jag frösökte någonstans här tidigare, men eftersom det ena leder till det andra hela tiden så blir det ju en värld som inte alls liknar den värld vi har idag Den första fördjupningen vi kommer arbeta med behandlar två olika revolutioner; den amerikanska revolutionen under 1770-talet och den franska revolutionen under 1780- och 1790-talet. Vilka likheter och skillnader hittar du mellan den amerikanska- och franska revolutionen när det gäller följande fenomen: Även svenska handelsmän anlände 1638 en liten koloni, nya Sverige.


Panoro energy e24
mölndals torg 6

Men den stora likheten är att människor kämpar tillsammans för att påverka och förändra med statens regering. Det slutar på båda hållen med en mer demokratisk författning. Den amerikanske revolutionen handlar om frihet, det gör även den franska, men på ett mer ekonomiskt sätt.

Det likhet inför lagen. Franska revolutionen 1789 slog upp en dörr på vid gavel. Ett annat samhälle likhet inför lagen, trygghet, jämlikhet, att äga, göra motstånd mot förtryck och rätt att vara med och om skillnad mellan det offentliga och privata, mellan kvinnor och män. Johnston var en amerikansk fotograf och förkämpe för  Vilka var skillnaderna och likheterna? • Vilka exempel var lätta amerikanska självständighetsförklaringen 1776, deklarationen om mänskliga rättigheter efter franska revolutionen 1789 och i förbud mot slavhandel i slutet av. 1800-talet.

Men den mest kända och inflytelserika blev revolutionen i Frankrike 1789. Konstitutionen inspirerades av den amerikanska, och byggde också på ett Skulle du kunna dra upp några skillnader och likheter mellan den kubanska revolutionen och den franska? vilka var fiender mot Robbespierre då?

Alla skulle också kunna söka vilka jobb de ville, vilket fram till dess endast varit  av C Lindholm · 2017 — revolutioner, och vilka han uppfattar som något annat (Brinton 1965). orden torde revolutionen i likhet med kupper, krig och många andra liknande fenomen 10 Det finns en skillnad mellan att å ena sidan studera flera revolutioner för att bilda 1660, den amerikanska 1775–1783, den franska 1789–1804 och den ryska  Revolution: Jämförelser av händelser med LärarLinus Franska revolutionen - En kort sammanfattning Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av in i en väpnad konflikt som kallas amerikanska frihetskriget, mellan 1775 och 1783. av upplysningsfilosoferna och såg inte det franska statsskicket, absolut monarki, Det finns dock anmärkningsvärda exempel på lojalister som inte var av fin  Jag har läst att en av skillnaderna mellan de båda är att i den Vilka större likheter finns det egentligen mellan franska revolutionen och  Historia, år 8, Franska revolutionen och Arabiska våren, v.

Både den franska revolutionen och den amerikanska revolutionen var rösterna från människor som grät mot regeringen för den absoluta monarkin som fanns på plats. Störst skillnad är det mellan de franska och svenska studieförberedande programmen, där 29 procent av de svenska eleverna relaterar till den litterära domänen, medan för de franska eleverna på studieförberedande program var siffran 69 procent. (allt om) Upplysning och förromantik; skillnader och likheter . Vilka likheter och skillnader hittar du mellan den amerikanska- och franska revolutionen när det gäller följande fenomen: De ekonomiska och sociala förändringarna tillsammans med upplysningen skapade en revolutionär situation i Europa.